Odsetki to nie wszystko

piątek, lipiec 14, 2017

Zaciągając kredyt w banku czy tez w innej instytucji musimy pamiętać o tym, że składa się on z kilku czynników, a zatem odsetki od kredytu to nie wszystko. Co prawda odsetki są głównym kosztem, jaki ponosimy zaciągając kredyt w banku, jednak wybierając ofertę kredytu zwróćmy uwagę również na inne składniki które wchodzą w skład zaciąganego przez nas kredytu. Mogą należeć do nich przede wszystkim:

- prowizja – jest to opłata która pobiera od nas bank za to że udziela nam kredytu. Często wniesienie prowizji jest wymagalne z góry i w całości jeszcze przed uruchomieniem kredytu i musimy uiścić ją ze środków własnych. W innych przypadkach prowizja może być wliczona w kwotę kredytu i będzie spłacana co miesiąc wraz z rata. Wiele banków oferuję prowizję na poziomie 0% jednak sa również takie w których prowizja może sięgać nawet 5 %. W ramach trwającej w danym banku promocji bank może również zwolnić nas z kosztów prowizji np. w zamian za skorzystanie z innych produktów jakie oferuje nam bank.

- ubezpieczenie pomostowe – Jest to dodatkowy rodzaj ubezpieczenia które obejmuje okres do czasu wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. Aby nieruchomość którą kupujemy mogła być faktycznie zabezpieczeniem dla banku w księdze wieczystej musi pojawić się wpis zapewniający to zabezpieczenie. O wpis w księdze wnioskuje kredytobiorca. Zapis w IV dziale księgi wieczystej pojawia się dopiero po kilku miesiącach, do tego czasu bank może pobierać miesięczną składkę ubezpieczenia pomostowego, bądź tez podwyższyć marżę kredytu hipotecznego. Po dokonaniu wpisu do księgi wieczystej kredytodawca zaprzestaje pobierania opłat z tego tytułu.

- opłata za wycenę nieruchomości - Udzielając kredytu na kupno mieszkania bank morze zażądać potwierdzenia wartości nieruchomości, która będzie miała stanowić zabezpieczenie kredytu. Czynności tej może dokonać pracownik banku bądź też osoba z zewnątrz. Koszt takiej wyceny zazwyczaj ponosi kredytobiorca.

- inne ubezpieczenia – Czasami zdarza się również tak że bank wymaga innych dodatkowych ubezpieczeń. Może być to np. cesja praw z ubezpieczenia na życie najstarszego kredytobiorcy. Konieczność ponoszenia tego rodzaju kosztów również wpłynie na końcowy koszt kredytu.

- inne opłaty i prowizje – czyli wszystkie opłaty przewidziane umową które mogą pojawić się w trakcie spłaty zobowiązania. Do takich opłat zaliczany może być również koszt spłacenia aneksu, wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu, smsy przypominające o terminie spłaty i wiele innych. A zatem przed zaciągnięciem kredytu warto zapoznać się z zapisami w tabeli opłat i prowizji które mogą generować dodatkowe koszty powiększające miesięczną ratę kredytu. O tym fakcie często możemy dowiedzieć się tuz po podpisaniu umowy dlatego tez warto dokładnie przeanalizować wszystkie jej zapisy, wówczas z pewnością podczas spłaty kredytu nie zostaniemy niczym zaskoczeni i nic nas nie zdziwi .

  • Posted by admin at 10:24:42 in