Kto jest winien wysokich kosztów kredytów gotówkowych?

poniedziałek, październik 14, 2019

Według niektórych analiz (o których zresztą było ostatnio dość głośno) kredyty hipoteczne cieszą się bardzo wysoką spłacalnością na poziomie ponad 99 procent. Niestety, nie można tego samego powiedzieć o kredytach gotówkowych, w przypadku których banki wciąż mogą pomarzyć o wynikach ich hipotecznych odpowiedników. Z czym związana jest ta zależność i jakie przełożenie ma ona na wysokość kosztów obydwu rodzaju produktów finansowych?

Dlaczego boimy się hipoteki?

Opisywane we wstępie zjawisko, związane jest z obostrzeniami, wynikającymi z zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Po pierwsze, jego uzyskanie jest dość trudne, co jest związane z uzyskaniem stosownej zdolności kredytowej. Po drugie, jest to kredyt długoterminowy, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia określonych środków finansowych, jak również zadbania o stałość wynagrodzeń. Po trzecie – kredyt hipoteczny wiąże się z koniecznością wpłaty wkładu własnego, co dla wielu potencjalnych inwestorów jest poważnym utrudnieniem. I wreszcie – po czwarte – kredytobiorca który kupuje nieruchomość na hipotekę… nadal jej nie posiada na własność. Wręcz przeciwnie – posiada ją bank, co wiąże się z utrudnieniami np. przy sprzedaży nieruchomości. Powyższe czynniki mają więc ogromny wpływ na spłacalność kredytów hipotecznych. Niestety, nie można tego powiedzieć o kredytach gotówkowych.

Warunki kredytów gotówkowych

Owszem, kredyty gotówkowe (nie mylić z pożyczkami), również wiążą się z szeregiem obostrzeń, jednak są one znacznie mniej dotkliwe, niż w przypadku ich hipotecznych odpowiedników. Po pierwsze, kredyt ten jest zabezpieczany posiadanymi środkami finansowymi (np. z tytułu wynagrodzeń), co oznacza brak ryzyka utraty mieszkania, domu, bądź ogólnie pojętej nieruchomości. Po drugie, suma kredytu gotówkowego jest niższa, niż w przypadku hipoteki. Wreszcie po trzecie – Klient nie musi spełniać aż tak wielu warunków, by móc go otrzymać. Tym samym, decyzja o jego zaciągnięciu nie zawsze jest więc aż tak przemyślana, jak w przypadku kredytu hipotecznego. Tak więc zapraszam na niskarata.org aby dobrać bezpieczny i dobry kredyt.

Spłacalność a koszty

Efekty opisywanych powyżej zjawisk widać bardzo dobrze na przykładzie kosztów różnych rodzajów kredytów. Zobowiązania hipoteczne, które cieszą się najwyższą spłacalnością, są relatywnie tanie. Owszem, wpływ na to ma dość niskie oprocentowanie, ale też niewielka marża, którą nalicza bank a której wysokość jest uzależniona od ponoszonego przezeń ryzyka. Kredyty gotówkowe, których spłacalność jest niższa, są obarczone znacznie wyższymi kosztami. Podobnie sytuacja wygląda w kontekście pożyczek pozabankowych, których koszt – z racji niewielkiej spłacalności – jest możliwie najwyższy. Można więc odnieść wrażenie, że lepsza spłacalność kredytów gotówkowych (a na nią wpływ mamy wszyscy), przełoży się na mniejsze koszty tychże zobowiązań. Pytanie, czy zdajemy sobie z tego sprawę?

Wnioski, analizy i… podsumowanie

Oczywiście winą za stosunkowo wysokie koszty kredytów gotówkowych nie można obarczyć wyłącznie kredytobiorców. Istotny wpływ na ogólną wysokość tychże kosztów mają oczywiście banki, które dostosowują je do indywidualnego ryzyka inwestycyjnego. Nie bez znaczenia jest też rentowność kredytu, który – w niektórych przypadkach – nie jest aż tak opłacalny dla banku. Niemniej, terminowość spłat jest jednym z czynników, który bierze się przy końcowym optymalizowaniu narzucanych na Klienta kosztów. I właśnie między innymi dlatego, warto terminowo spłacać wszystkie zobowiązania (nie tylko hipoteczne) a także rozsądnie podejmować decyzję o ich zaciągnięciu.

  • Posted by admin at 14:21:43 in