Pojęcie lokaty bankowej.

przez | 11 lipca, 2022

Lokata bankowa nazywana jest przez wiele osób depozytem bankowym. Jest to nic innego jak pewna suma pieniędzy jaką dysponuje klient banku i na podstawie odpowiedniej umowy przekazuje te pieniądze wybranemu przez siebie bankowi. Depozyt bankowy to nic innego jak inwestycja jakiej dokonuje dany klient poprzez wpłacenie do banku swoich oszczędności. W pewnym sensie lokatę bankową można potraktować jako pożyczkę klienta dla banku. W zamian za taką pożyczkę klient otrzymuje umowne odsetki, które są dla niego realnym zarobkiem na lokacie. Pierwsze lokaty były związane z deponowaniem złota w weneckich bankach. Wpłacając do banku złoto, klient otrzymywał w zamian dokument, który potwierdzał ile tego złota w tym banku złożył. Na podstawie tego powstał pierwszy pieniądz papierowy. Podpisując umowę o lokatę z bankiem, to właśnie bank zobowiązuje się, że wypłaci klientowi na koniec lokaty należne odsetki, a w zamian może dysponować środkami jakie klient w tym banku włożył na lokatę. Banki są pośrednikami finansowymi. Jedni klienci dają do banku depozytu, zaś inni te same pieniądze pożyczają w postaci kredytów. Bank ma zyski z różnicy w oprocentowaniu depozytu i kredytu. Oprocentowanie depozytów zawsze jest niższe niż oprocentowanie kredytów. Bank potrzebuje pieniędzy również na wykonywanie wielu innych operacji finansowych.

Pieniądze jakie pożycza od klientów inwestuje i przeznacza na różnego rodzaju inwestycje. Pieniądze inwestowane są na giełdzie, a także banki kupują za nie obligacje należące do skarbu państwa. Jeżeli nie istniałyby lokaty bankowe, banki nie miałyby pieniędzy na żadne akcje kredytowe. Sprawiłoby to, że kredyty były by bardziej oprocentowane i tym samym bardzo negatywnie odbiłoby się to na całej gospodarce. Lokaty bankowe są bardzo ważne i są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Depozyty możemy podzielić zasadniczo na dwie grupy. Z jednej strony mamy lokaty terminowe, zaś z drugiej lokaty a vista. Lokaty terminowe to pieniądze, jakie są przeznaczone na finansowanie bieżącego funkcjonowania klientów. Lokaty terminowe mają za zadanie dać zysk z ich oprocentowania. Bank jest w stanie dać więcej z tytułu odsetek, jeżeli pieniądze zdeponowane są na lokacie na dłuższy odcinek czasu. Depozyty a vista są pieniędzmi jakie bank przechowuje na kontach bieżących i na rachunkach bankowych. Można wypłacić pieniądze w dowolnym momencie, co odróżnia lokaty a vista od zwykłych lokat terminowych. Banki jednak bardziej nastawione są na lokaty terminowe, przez co oprocentowanie na lokatach a vista zwykle jest niższe.