Rodzaje lokat bankowych

przez | 12 października, 2022

Lokaty zajmują stałe miejsce wśród produktów oszczędnościowych udostępnianych przez banki w różnych wariantach, różniących się parametrami i warunkami prowadzenia. Najbardziej popularną wśród Klientów, a zarazem najbardziej opłacalną jest standardowa lokata terminowa. Poza nią na rynku finansowym możemy spotkać się z wieloma odmiennymi rodzajami lokat, które przybliżymy poniżej.

Lokata strukturyzowana – jest najpopularniejszym spośród pozostałych rodzai lokat produktem stanowiącym połączenie lokaty terminowej z innymi instrumentami finansowymi, którymi najczęściej są akcje, czy fundusze inwestycyjne. W ich przypadku większość kapitału inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, takie jak lokaty terminowe czy obligacje skarbowe, natomiast mniejsza część w bardziej zyskowne i ryzykowne produkty takie jak akcje. Jest to produkt zdecydowanie długoterminowy, gwarantujący tylko część ulokowanego kapitału.

Lokata progresywna – to rodzaj lokaty terminowej, w której oprocentowanie wzrasta w kolejnych okresach jej utrzymywania. Nie są one najlepszymi lokatami bankowymi, gdyż ich rentowność jest mniejsza niż na standardowej lokacie terminowej. Jej roczne oprocentowanie jest dużo gorsze niż najlepszych standardowych lokat terminowych.

Lokata rentierska – to długoterminowy produkt przeznaczony dla zamożnych Klientów, którzy chcą żyć z odsetek, które można pobierać w stałych odstępach czasu w ciągu roku przed upływem terminu lokaty, nie zrywając lokaty. Oprocentowanie takich lokat jest najczęściej niższe niż lokat terminowych.

Jak widać, chcąc oszczędzać, czy żyć z odsetek jest w czym wybierać. Każdy z nas swobodnie może wybrać produkt odpowiadający jego możliwościom i potrzebom, by pomnożyć swoje oszczędności. Pomimo wszechobecnego niskiego poziomu odsetek, a co za tym idzie niskim stopom zwrotu z lokat, sens ich zakładania jest stały. Nie zawsze trzeba patrzyć na swoje oszczędności przez pryzmat ewentualnego zysku, który mogą one przynieść. Faktem jest, że jeżeli takowy zysk oszczędności mogą wypracować, nawet w niewielkim zakresie, należy bezwzględnie wykorzystać taką możliwość. Nawet gdy zyski z lokat spadają, trzeba mieć przede wszystkim na uwadze to, że dzięki lokacie zabezpieczamy przyszłość swoją i rodziny. Kiedy kierowalibyśmy się wyłącznie chęcią osiągnięcia zysku z oszczędności, wówczas należałoby na przykład zainteresować się grą na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale wówczas bezpieczeństwo i przyszłość finansowa naszej rodziny stałaby pod dużym znakiem zapytania.